VCA vol

VCA is bewustwording

Veiligheidstrainingen worden al lang niet meer gezien als een noodzakelijk kwaad vanuit een certificering. Bedrijven worden zich bewust van het feit dat werknemers die een veiligheidstraining hebben gehad, zich meer bewust zijn van de gevaren die zich verschuilen in de werkzaamheden. Een veiligheidstraining levert een positieve bijdrage aan het voorkomen van (bijna) ongevallen als gevolg van menselijk falen.

Een goede basis

Met een opleiding basisveiligheid VCA of veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA wordt een goede basis gelegd voor het bewustzijn van uw medewerkers. Het is voor u als werkgever een prettig gevoel om te weten dat uw mensen weten hoe ze met bepaalde middelen en situaties om dienen te gaan. Daarnaast geeft gekwalificeerd personeel een professionele uitstraling naar uw opdrachtgevers.

Onze mogelijkheden

Bureau TOG kan een basis VCA of vol VCA opleiding voor u verzorgen. We geven een korte cursus waarbij uw medewerkers worden klaargestoomd voor het examen. Dit gebeurt door een ervaren docent die verder kijkt dan de theorie en weet hoe er in de praktijk gewerkt wordt. De cursus kan, afhankelijk van het aantal deelnemers, op een cursuslocatie of bij u op het bedrijf worden gegeven.

Basisveiligheid VCA

Een basiscursus stoomt uw medewerkers klaar voor het B-VCA certificaat. Uw medewerkers leren over zaken als arbeidswetgeving, risico’s en ongevallen, werken in besloten ruimten, veilig werken met machines en gereedschappen, werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmiddelen. De cursus wordt afgesloten met een erkend examen, waarbij de cursist 40 meerkeuzevragen moet beantwoorden.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden  

De cursus vol VCA is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden op de werkvloer. Naast het feit dat ze op de hoogte moeten zijn van alle zaken als genoemd onder ‘basis VCA’, hebben ze ook nog een voorbeeldfunctie. Ze moeten anderen kunnen wijzen op gevaren en hebben daarvoor een gedegen opleiding nodig. Met het oog daarop is de cursus vol VCA ontwikkeld. Uw leidinggevende medewerkers sluiten een cursus af met een examen waarbij 60 meerkeuze vragen moeten worden beantwoord.

Meer weten?

Wilt u weten wat de kosten zijn voor een bepaalde cursus of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Bureau TOG u op cursusgebied heeft? Neem gerust even contact met ons op.

Download

Opleiding VCA