De bedrijfshulpverlening

Bij calamiteiten moet uw bedrijf terug kunnen vallen op haar bedrijfshulpverleningsorganisatie. De organisatie moet bestaan uit soepel lopende, stressbestendige schakels die stuk voor stuk daadkrachtig optreden in geval van nood. Theoretisch is dit bij de meeste bedrijven en instanties het geval. In de praktijk zien we helaas maar al te vaak dat ook bedrijfshulpverleners mensen zijn en niet in alle gevallen op de juiste wijze handelen.

Oefening baart kunst

Bureau TOG weet uit ervaring waar het vaak mis gaat. Bedrijven oefenen vaak kleinschalig en niet altijd frequent genoeg. Daarnaast hebben bedrijven te kampen met een wisselend personeelsbestand, dat doorwerkt in de BHV-organisatie. Veel oefenen met mensen die weten wat ze moeten doen blijft daarom essentieel.

Onze mogelijkheden

Heeft u een duidelijk beeld over de geoefendheid van uw BHV? Weet u of uw BHV-ers weten wat er van ze verwacht wordt? Zijn uw mensen op de juiste manier opgeleid? Allemaal vragen die u moet kunnen beantwoorden om een goed beeld te krijgen van het niveau van uw BHV. Maar hoe toetst u dit alles? Bureau TOG kan u hierbij helpen. Wij onderwerpen uw bedrijfshulpverleningsorganisatie aan een objectieve blik, waarbij wij u wijzen op de sterke en minder sterke punten van de organisatie. Indien gewenst gaan we samen met u aan de slag om uw bedrijfshulpverleningsorganisatie te optimaliseren. Hieronder onze mogelijkheden.

Quick scan

Een quick scan levert u een rapport op over uw bedrijfshulpverleningsorganisatie. Bureau TOG schrijft een rapport waarbij de verbeterpunten voor de organisatie helder worden weergegeven. Uiteraard wordt het rapport geschreven op uw specifieke bedrijfssituatie en wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder uw bedrijfshulpverleningsorganisatie moet functioneren. Desgewenst kan Bureau TOG u helpen om de aandachtspunten aan te pakken.

Full scan

Een full scan biedt u, naast alle facetten van een quick scan, ook een kostenanalyse van de maatregelen die wij u aanbevelen. Hierbij wordt rekening gehouden met directe en indirecte kosten van de maatregelen zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Opzetten bedrijfshulpverlening

Bureau TOG kan op projectbasis uw complete bedrijfshulpverleningsorganisatie opzetten. We regelen de opleidingen, plaatsen in overleg met u de juiste personen op de juiste plaats en starten met bouwen aan een solide bedrijfshulpverleningsorganisatie. Hierbij houden wij voor u de geldende wet- en regelgeving in de gaten. U krijgt van ons vooraf een gedetailleerde kostenanalyse zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Download

BHV organisatie