Milieuzorg geborgd in een norm

De ISO 14001 norm is een (internationale) norm op het gebied van milieu. De norm wordt vaak in combinatie met kwaliteitsnormen als de ISO 14001 gehanteerd en geeft een organisatie de mogelijkheden om vastgestelde doelen op milieu en economisch gebied te bereiken.

Waarom ISO 14001?

Vaak kiezen organisaties voor een ISO 14001 certificering vanuit een vraag van opdrachtgevers. Steeds meer opdrachtgevers vragen voor grotere projecten een onderbouwing van milieu verantwoord werken in de vorm van een ISO 14001 certificaat. In de norm zit een borging voor de bewaking van wet- en regelgeving. In veel gevallen zal een overheid u makkelijker vergunningen verstrekken indien u in het bezit bent van het ISO 14001 certificaat. Veelal volstaat een vergunning op hoofdlijnen. Het certificeren op milieugebied levert een positieve bijdrage aan het imago van uw onderneming. Daarnaast kan een dergelijk certificaat u een aanzienlijke kostenbesparing opleveren (denk hierbij aan terugdringen van energiekosten en verbruik binnen de organisatie).

Onze mogelijkheden

Bureau TOG kan u helpen bij het implementeren/behalen van uw ISO 14001 certificaat. Dit doen we door de norm met u door te nemen en ons zo een beeld te vormen van wat er in uw onderneming nog moet gebeuren om aan de normering te voldoen. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Quick scan

Bij een quick scan wordt uw bedrijfsproces naast de norm gelegd. Daarbij geven we u advies over de stappen die u moet nemen om probleemloos op te gaan voor de ISO 14001 norm.

Full scan

Een full scan biedt u naast alle facetten van een quick scan, ook een kostenanalyse van de maatregelen die wij u aanbevelen. Hierbij wordt rekening gehouden met directe en indirecte kosten van de maatregelen zodat u precies weet waar u aan toe bent. Samen met u kunnen wij een traject uitzetten om te komen tot het uiteindelijke doel: certificering.

Projectbasis / detachering

Bureau TOG biedt u ook de mogelijkheid om op detacheringsbasis een van onze medewerkers in te huren. Dat kan zijn voor de implementatie van de ISO 14001 norm, maar ook voor het onderhoud en de bewaking van een reeds ingevoerde normering. Het inhuren van onze medewerkers is niet aan een maximum- of minimum periode gebonden. We spreken samen een uurtarief af en u geeft aan wanneer onze mensen u bij dienen te staan.

Bewaking wetgeving en vergunningen

Wet- en regelgeving met betrekking tot (milieu)vergunningen kan soms erg complex zijn. Voor bedrijven die dit gedeelte van hun bedrijfsvoering uit handen willen geven, heeft Bureau TOG een oplossing. Wij bewaken de regelgeving voor u en onderhouden de contacten met de verantwoordelijke functionarissen bij de overheid. Daarnaast zetten wij een beheerssysteem op waarmee wij alle normen en regels met betrekking tot vergunningen monitoren. Deze service bieden wij voor zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde bedrijven.

Download

ISO 14001