Training gasmeten

Doel van de training:

Na deze cursus weten de deelnemers hoe ze EX-OX-TOX-gasmetingen (EX: explosie-, OX: zuurstof-, TOX: vergiftigings-meting) moeten uitvoeren en interpreteren.

Voor wie is de training bedoeld:

De training is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gasmetingen moet uitvoeren en interpreteren. De medewerker mag op basis van de meetgegevens besluiten of op de werkplek (bv. tank, besloten ruimte, enz) wel of niet gestart mag worden met de werkzaamheden.

Globale inhoud van de training:

Theoriegedeelte:

 • Wettelijke eisen; relevantie met Arbowet.
 • Natuurkundige basiskennis die voor gasmeten relevant is (gassen/dampen, vlampunt, ontstekingstemperatuur, dampspanning, dampdichtheid, verspreiding).
 • Basiskennis brand-/explosie, begrip LEL, zuurstof, katalysator.
 • Giftige stoffen en normen, ppm en mg/m³.
 • Begrip en risico’s besloten ruimten.
 • Principe van ex-, ox en tox metingen, mogelijkheden en beperkingen methodieken.
 • Eisen aan metingen voor vrijgave, meetmethodieken.
 • Lezen gebruiksaanwijzing gasmeetbuisjes.
 • Chemiekaarten lezen.
 • Andere meetmethoden zoals infra-rood en PID.

Praktijkgedeelte:

 • Interpreteren chemiekaarten, gebruiksaanwijzingen, enz.
 • Uitvoering van meetapparatuur, mogelijkheden, meetfouten door apparatuur en menselijke fouten.
 • Meten met gasmeetbuisjes, mogelijkheden en beperkingen.

Duur van de training:

Het theorie gedeelte van de cursus duurt 1 dag (inclusief theorie examen). Het praktijk gedeelte van de cursus duur ongeveer 3 uur. Ter afsluiting van het praktijkgedeelte vindt er een individueel praktijk examen plaats. De duur hiervan is ongeveer 1 uur per 2 deelnememers.

Meer weten?

Wilt u weten wat de kosten zijn voor een bepaalde cursus of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Bureau TOG u op cursusgebied heeft? Neem gerust even contact met ons op.

Download

Training gasmeten