RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg RI&E) is een verplichting vanuit de Arbowet. De inventarisatie heeft tot doel de risico’s van de werkzaamheden in een bedrijf in kaart te brengen en biedt ondersteuning bij het bepalen van het beleid op arbogebied.

Wetgeving

Zoals eerder gemeld is een RI&E wettelijk verplicht. Dit houdt in dat de wetgever ook handhaaft op de juiste uitvoering van de wet. De taak om namens de overheid toe te zien op de juiste uitvoering van de wet is neergelegd bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie kan bij een ongeval een aanvullend onderzoek instellen waarbij er gekeken wordt of de onderneming heeft voldaan aan de zaken die in de Arbowet staan vermeld. De RI&E is hiervoor een belangrijk meetmiddel. Bij een goed uitgevoerde RI&E heeft u een duidelijk inzicht in de risico’s van de onderneming en wanneer u als bedrijf goed omgaat met de bevindingen die uit een RI&E komen, staat u sterker op het moment dat aansprakelijkheid voor een bepaald ongeval ter sprake komt.

Onze mogelijkheden

Bureau TOG kan verschillende soorten risico inventarisaties uitvoeren en toetsen. We kunnen u helpen met het bepalen van het arbobeleid en kunnen u adviseren over hoe u de punten voortkomende uit de RI&E het best aan kunt pakken. Bureau TOG biedt u de volgende diensten:

Uitvoeren RI&E

Tegen een vast afgesproken tarief voeren wij een RI&E uit. We spreken met uw medewerkers, maken een inventarisatie van de risico’s en komen samen met u tot een prioriteitenlijst. U ontvangt een officieel rapport dat is goedgekeurd en ondertekend door Bureau TOG. Genoeg om aan te kunnen tonen dat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan.

Toetsen van eigen of door derden uitgevoerde RI&E

U mag als ondernemer ook zelf een RI&E maken, mits u deze laat toetsen door een gecertificeerde deskundige. Bureau TOG toetst uw RI&E, geeft aanbevelingen ter verbetering en kan de RI&E na goedkeuring ondertekenen. Ook bij een RI&E die door derden is gemaakt kunnen wij dit voor u regelen.

Project RI&E

Soms komt het voor dat uw bedrijf werkzaamheden moet uitvoeren die buiten de standaard bezigheden van uw onderneming vallen. Dit houdt in veel gevallen automatisch in dat de werkzaamheden niet zijn meegenomen in uw RI&E. In een dergelijk geval is het raadzaam om een project RI&E te laten uitvoeren zodat u ook in dit specifiek geval weet waar de risico’s van de werkzaamheden liggen. Bureau TOG kan deze RI&E voor u uitvoeren. Vaak ligt een locatiebezoek hieraan ten grondslag.

Download

RI&E