PAGO

PMO

PMO staat voor Preventief medisch Onderzoek en heeft als doel het voorkomen van gezondheidsschade en verzuim. Een PMO heeft alleen het gewenste effect als hij vroegtijdig en met regelmaat wordt uitgevoerd. Alleen op deze manier kan eventueel een verband worden gelegd tussen het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en arbeidsgerelateerde ziekten. Hierdoor geeft u uzelf als werkgever de gelegenheid een preventief beleid te voeren.

Werkwijze

In veel gevallen wordt vanuit een risico inventarisatie de inhoud en de frequentie van een PMO bepaald. Een PMO bestaat uit twee onderdelen; een vragenlijst die met de werknemer wordt doorgenomen en een medisch onderzoek. Een PMO kan worden aangevuld met extra medische onderzoeken die ook niet werk gerelateerde klachten in een vroeg stadium onderkennen. Verzuim hoeft immers niet altijd werk gerelateerd te zijn. De PMO omvat in de meeste gevallen de volgende items:

  • gehooronderzoek;
  • functiegericht lichamelijk onderzoek;
  • lengte, gewicht, vetpercentage;
  • ogentest;
  • bewegingsapparaat;
  • bloeddruk;
  • bloedtest;
  • longfunctie;
  • urinetest  

Uitslag

De resultaten uit de test komen in een persoonlijk gesprek aan de orde en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Van de resultaten wordt echter wel een groepsanalyse gemaakt die in rapportvorm aan de werkgever wordt verstrekt. Dit maakt het de werkgever makkelijk een arbeidsomstandigheden-beleid te maken.

Onze mogelijkheden

Bureau TOG beschikt over gekwalificeerde mensen om de PMO bij uw bedrijf uit te voeren. Daarnaast hebben wij contact met medici die de ervoor zorgen dat uw medewerkers de medische tests ondergaan. We verzorgen de complete rapportage zodat u een helder beeld heeft van de relatie tussen het werk van uw medewerkers en hun gezondheid.

Download

PMO