Bouwplantoetsing

Uw nieuwbouwplan

U gaat bouwen of verbouwen. Daarbij krijgt u te maken met een stortvloed aan arbo- en veiligheidsregels. Uw gebouw zal aan een diversiteit aan voorwaarden moeten voldoen alvorens u en uw medewerkers het pand mogen betrekken.  

Brandveiligheid

Ook brandveiligheid van het gebouw is daarbij een belangrijk item. U dient rekening te houden met vluchtwegen, brandwerendheid van de constructie en de coating die gebruikt wordt, brandvertragende inrichting van uw pand en zonering. Bureau TOG is specialist op het gebied van brandveiligheid en kan u ter zijde staan bij het ontwikkelen van een doordacht en betaalbaar bouwplan, waarbij de brandveiligheid een belangrijk item is.

Werkwijze

Bureau TOG krijgt inzicht in het opgestelde bouwplan. Met in haar achterhoofd Bouwbesluit Brandveiligheid en de relevante normen (NEN6068, NEN 6069 en NPR 6091) houdt Bureau TOG uw bouwplan tegen het licht en geeft u advies over waar u bij het ontwikkelen en uitvoeren van bouwplannen op moet letten. We reiken oplossingen aan om aan de eisen te voldoen en geven voorbeelden van gangbare systemen en producten. We onderscheiden twee methodieken van werken:

Quick scan brandveiligheid bouwplannen

Bij een quick scan wordt uw bouwplan tegen het licht gehouden en werpen wij een vakkundige blik op de brandveiligheid van het gebouw. Hierbij geven wij u aanbevelingen om uw bouwplan te optimaliseren, waarbij we uiteraard rekening houden met de geldende wet- en regelgeving.

Full scan brandveiligheid bouwplannen

Een full scan biedt u, naast alle facetten van een quick scan, ook een kostenanalyse van de maatregelen die wij u aanbevelen. Hierbij wordt rekening gehouden met directe en indirecte kosten van de maatregelen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Projectbasis / detachering

Bureau TOG kan ook op projectbasis worden ingezet in elke fase van de ontwikkeling van de bouwplannen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van vooraf afgesproken tarieven. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Download

Bouwplantoetsing