Training mangatwacht

Doel van de training:

Na deze cursus weten de deelnemers hoe ze beter toezicht kunnen uitoefenen op de werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Waarna ze de risico’s op de werkvloer tot een minimum kunnen beperken.

Voor wie is de training bedoeld:

De training is bedoeld voor medewerkers die toezicht houden op medewerkers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Tijdens de training leert de medewerker naast het toezicht houden ook hoe te handelen in een noodsituatie.

Globale inhoud van de training:

Theoriegedeelte:

  • Wetgeving, kenmerken en gevaren t.a.v. besloten ruimte.
  • Betreden van een besloten ruimte.
  • Herkennen en reageren op gevaar en noodsituaties.
  • Buitenwacht/mangatwacht, taken en communicatie.
  • Werkvergunningen en TRA's.
  • Meettechnieken en interpretatie hiervan.

Praktijkgedeelte:

  • Betredingsoefeningen.
  • Communicatie.
  • Initiëren van reddingsoperaties.
  • Handelen in een normale situatie en in een noodsituatie.

Duur van de training:

De cursus duurt 1 dag (inclusief praktijk oefening en theorieexamen). Het individuele praktijk examen duurt ongeveer een ½ uur per deelnemer. Wij zullen tijdens de training al gebruik maken van het transportabel oefenobject (besloten ruimte), hierop zal ook het praktijkexamen afgenomen worden.

Meer weten?

Wilt u weten wat de kosten zijn voor een bepaalde cursus of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Bureau TOG u op cursusgebied heeft? Neem gerust even contact met ons op.

Download

Training mangatwacht