Bedrijfsnoodplan

U hoopt natuurlijk dat uw organisatie nooit gebruik hoeft te maken van haar bedrijfsnoodplan. Gelukkig is een bedrijfsnoodplan in de meeste gevallen nog steeds enkel een papieren borging van een scenario dat nooit in werkelijkheid zal plaatsvinden.

Maar helaas heeft de recente geschiedenis laten zien, dat er ook organisaties zijn die wel in een situatie terecht zijn gekomen waarbij het bedrijfsnoodplan in werking diende te treden. In Nederland alleen al vindt er elke dag wel een brand of een ongeval van kleine of grote omvang plaats in bedrijfshallen, kantoorgebouwen of instellingen. Zeker iets om bij stil te staan. Een brand bijvoorbeeld kan heel vervelend zijn, maar wordt pas een ramp wanneer er slachtoffers vallen onder de werknemers en/of patiënten van een bedrijf of instelling.

Goede voorbereiding is méér dan half werk

Bureau TOG heeft vakkundige en gediplomeerde medewerkers die ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijfsnoodplan aan alle eisen voldoet en dat uw organisatie in de breedte wordt geïnformeerd over hoe het veiligst te handelen bij calamiteiten en ongevallen. We beschikken over een scherp oog voor detail en praktisch inzicht. Samen met Bureau TOG kunt u ervoor zorgen dat er een gedegen bedrijfsnoodplan in uw bedrijf aanwezig is, waarbij uw medewerkers weten wat er moet gebeuren als een situatie hierom vraagt.

Onze mogelijkheden

Bureau TOG weet dat de situatie in elke organisatie anders is. Daarnaast is de ene organisatie verder gevorderd met het bedrijfsnoodplan dan de andere. Wij spelen daarop in door u verschillende opties te bieden, waarbij we heel duidelijk kijken naar de situatie bij uw bedrijf. Zo creëren we voor iedereen een goede en betaalbare oplossing.

Quick scan

Bij een quick scan wordt uw bedrijfsnoodplan tegen het licht gehouden en werpen wij een vakkundige blik op de plannen die u klaar heeft liggen voor een eventuele noodsituatie. Hierbij geven wij u aanbevelingen om uw bedrijfsnoodplan te optimaliseren, waarbij we rekening houden met uw specifieke bedrijfssituatie.

Full scan

Een full scan biedt u naast alle facetten van een quick scan, ook een kostenanalyse van de maatregelen die wij u aanbevelen. Hierbij wordt rekening gehouden met directe en indirecte kosten van de maatregelen zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Projectbasis / detachering

Bureau TOG kan u helpen een compleet bedrijfsnoodplan op te zetten en/of een compleet plan te herschrijven. Daarnaast kunnen wij calamiteitenoefeningen voorbereiden en organiseren. Hierbij kunt u kiezen of u de regie in handen houdt of de complete verantwoordelijkheid bij Bureau TOG neerlegt, als extern deskundige. Wij geven u voor aanvang van de werkzaamheden een vast tarief waarvoor wij de klus voor u klaren of we spreken een uurtarief af.

Download

Bedrijfsnoodplan