Werkplekonderzoek

Uw medewerkers voeren de werkzaamheden uit die in de functieomschrijving staan weergegeven. U zorgt er als goede werkgever voor dat de faciliteiten om de werkzaamheden uit te voeren zo optimaal mogelijk zijn. Daarnaast zorgt u ervoor dat uw uitvoerende medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen hebben en laat u uw kritische middelen regelmatig keuren. Toch zult u merken dat het voorkomt dat werknemers met werkplekgerelateerde klachten bij u komen.

Werkplekonderzoek

Uw werknemers zijn zich in veel gevallen niet bewust van zaken als juiste werkhouding en krijgen hierdoor onnodige klachten. Bureau TOG kan daarom voor u een inventarisatie maken bij werknemers die werkplekgebonden taken verrichten. Bij de inventarisatie wordt gekeken naar zaken als de werkplekinrichting, de organisatie, de hulpmiddelen en de werkwijze. Een werkplek omvat natuurlijk niet alleen een kantooromgeving. Bureau TOG heeft de kennis en ervaring om een gedegen werkplekonderzoek uit te voeren op de meest uiteenlopende locaties. Denk hierbij aan een werkplek op hoogte waarbij zaken als dakrandbeveiliging en harnassen aan de orde zijn. Maar ook de werkplek in ondergrondse tanks of in besloten ruimte kan worden onderzocht door Bureau TOG. Het zijn vaak die bijzondere werkplekken die speciale aandacht vragen. De resultaten van elk werkplekonderzoek komen naar u toe in een rapport. Wanneer u de uitkomsten van het rapport meeneemt in uw arbo beleid werkt u preventief aan het verminderen van uw verzuimcijfer.

Taak Risico Analyse (TRA)

Vanuit de arbeidsomstandigheden wet is een bedrijf verplicht de risico’s die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van de werkzaamheden in kaart te brengen. Binnen de VCA certificering is een TRA zelfs een verplicht normelement. Bureau TOG kan een gedegen TRA voor u uitvoeren op de door u aangewezen werkzaamheden. We kijken naar de specifieke omstandigheden en bepalen welke potentiële gevaren hierbij kunnen optreden. We komen met doelgerichte oplossingen om de gevaren in de kiem te smoren en leggen e.e.a. vast in een formulier Taak Risico Analyse. Zo weten u en uw werknemers hoe de werkzaamheden op een verantwoorde manier kunnen worden uitgevoerd.

Wat kan Bureau TOG nog meer voor u betekenen?

Het uitvoeren van een goed werkplekonderzoek of een gedegen Taak Risico Analyse omvat meer dan we in dit  infoblad kunnen benoemen. Bureau TOG kan u in een persoonlijk gesprek meer specifieke informatie verstrekken over deze essentiële zaken voor een goed arbobeleid. Een dergelijk gesprek is geheel vrijblijvend. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Download

Werkplekonderzoek