Begeleiding grondsaneringsprojecten

Bij een grondsanering komt tegenwoordig meer kijken dan het simpel afvoeren van de vervuilde grond en het opnieuw aanbrengen van een schone grondlaag. U krijgt als bedrijf te maken met diverse regels en normen en dient de sanering overeenkomstig uit te voeren. Het gevaar voor uw medewerkers schuilt met name in de onvoorziene omstandigheden waarmee ze in veel gevallen te maken krijgen. Asbest, slakken en onbekende verontreinigingen zijn meer regel dan uitzondering en het is daarom belangrijk dat u de risico’s bij een grondsanering weet te beperken. Afhankelijk van de soort vervuiling in de grond kan de wet voorschrijven dat het gehele saneringstraject dient te worden begeleid door een hogere veiligheidskundige. In sommige gevallen kunt u volstaan met het beperken van de risico’s met persoonlijke beschermingsmiddelen zodat de hogere veiligheidskundige enkel bij de start werkbespreking aanwezig hoeft te zijn.

Hogere veiligheidskundige

Bureau TOG kan u een hogere veiligheidskundige leveren voor het begeleiden van de grondsanering. Afhankelijk van de soort vervuiling is hij bij het gehele traject aanwezig of wordt hij ingezet om de sanering op een gedegen manier voor te bereiden. Zo voldoet u aan wet en regelgeving en komt u nooit voor verrassingen te staan.

Werkwijze

Bureau TOG helpt u bij het maken van een stappenplan voor de sanering of neemt u de gehele voorbereiding uit handen. Bureau TOG kan onder andere de volgende zaken voor u regelen:

  • Opstellen van een specifiek V&G plan;
  • het bepalen van de risicoklasse van de grondsanering en de  vrijkomende afvalstoffen;
  • het vaststellen van de te gebruiken PBM’s;
  • het aanwezig zijn bij een startwerkbespreking en het verzorgen van de voorlichting aldaar;
  • de begeleiding tijdens het traject.

Duidelijkheid in de kosten

Wanneer u Bureau TOG in handen neemt, weet u van tevoren waar u aan toe bent betreffende de investering die u moet plegen. We maken een offerte waarbij we u de kosten aangeven voor het inhuren van de hogere veiligheidskundige. Daarnaast kunnen wij desgewenst een kostenoverzicht maken voor de aanschaf van de middelen en diensten die u nodig heeft om de sanering goed en veilig te kunnen uitvoeren. Zo komt u achteraf niet voor een verrassing te staan. Meer weten over begeleiding bij grondsaneringen? Neem gerust contact met ons op.

Download

Begeleiding grondsanering