De norm voor inspectiebedrijven

De ISO/IEC 17020 norm is in 2004 geïntroduceerd ter vervanging van de NEN 45004 en is een kwaliteits-norm waarmee inspectiebedrijven kunnen aantonen dat ze voldoen aan onafhankelijkheid en deskundigheid. De criteria waaraan een inspectie moet voldoen kan door bedrijven zelf worden omschreven.  De ISO/IEC 17020 is een accreditatienorm, wat inhoudt dat de norm getoetst wordt door een accreditatie-instelling. In Nederland is dit de Raad voor Accreditatie. De Raad toetst of het kwaliteitssysteem voldoet aan de in de norm gestelde criteria.

Waarom ISO/IEC 17020?

Uw opdrachtgever staat centraal wanneer het aankomt op de kwaliteit van uw organisatie. Uw bedrijf heeft tenslotte geen bestaansrecht zonder opdrachtgevers. Met het ISO/IEC certificaat geeft u aan dat er een organisatie met kwaliteit achter uw producten of diensten staat en dat uw product of dienst zelf aan kwaliteitsnormeringen voldoet. De ISO/IEC 17020 norm omvat o.a. de volgende kwaliteitseisen:

  • administratieve eisen;
  • onafhankelijkheid;
  • geheimhouding;
  • organisatie en management;
  • personeel;
  • faciliteiten en apparatuur;
  • inspectiemethoden en procedures;
  • het hanteren van inspectiemonsters;
  • inspectierapporten en certificaten;
  • klachten en beroepsprocedure.

Onze mogelijkheden

Bureau TOG kan u helpen bij het implementeren/behalen van uw ISO/IEC 17020 certificaat. Dit doen we door de norm met u door te nemen en ons zo een beeld te vormen van wat er in uw onderneming nog moet gebeuren om aan de normering te voldoen. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Quick scan

Bij een quick scan wordt uw bedrijfsproces naast de norm gelegd. Daarbij geven we u advies over de stappen die u moet nemen om probleemloos op te gaan voor de ISO/IEC 17020 norm.

Full scan

Een full scan biedt u naast alle facetten van een quick scan, ook een kostenanalyse van de maatregelen die wij u aanbevelen. Hierbij wordt rekening gehouden met directe en indirecte kosten van de maatregelen, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Samen met u kunnen wij een traject uitzetten om te komen tot het uiteindelijke doel: certificering.

Projectbasis / detachering

Bureau TOG biedt u ook de mogelijkheid om op detacheringsbasis een van onze medewerkers in te huren. Dat kan zijn voor de implementatie van de ISO/IEC 17020 norm, maar ook voor het onderhoud en de bewaking van een reeds ingevoerde normering. Het inhuren van onze medewerkers is niet aan een maximum- of minimum periode gebonden. We spreken samen een uurtarief af en u geeft aan wanneer onze mensen u bij dienen te staan.

Download

ISO-IEC 17020