VCA*/VCA**/VCA-petrochemie

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers is in het leven geroepen om een veiliger werkklimaat te realiseren en zodoende schade door ongevallen te verminderen. De checklist is bedoeld om bij de ondernemer de minder sterke punten in de bedrijfsvoering te ontdekken om zodoende schades te voorkomen. Schades in een onderneming staan namelijk gelijk aan onnodige kostenposten en kunnen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Er zijn verschillende soorten VCA certificering. Bedrijven tot 35 medewerkers kunnen volstaan met een VCA* certificering. Bedrijven met meer dan 35 medewerkers en/of bedrijven die werken als hoofdaannemer dienen te voldoen aan de VCA** criteria. Tot  slot is er de VCA-Petrochemie voor bedrijven die veel in deze branche actief zijn.

Opdrachtgevers weten wat ze willen

Steeds vaker willen opdrachtgevers alleen nog zaken doen met bedrijven die over een VCA certificaat beschikken. Een logische keuze, omdat de opdrachtgever er op deze manier zeker van is dat veiligheid, gezondheid en milieu wetgeving continu aandacht krijgen in de onderneming waar hij zijn opdracht aan toevertrouwt. En dat geeft een gerust gevoel.

Onze mogelijkheden

Bureau TOG kan u helpen bij het implementeren/behalen van een VCA certificaat. Dit doen we door de vragen van de VCA lijst met u door te nemen en ons zo een beeld te vormen van wat er in uw onderneming nog moet gebeuren om aan de voorwaarden van deze lijst te voldoen. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Quick scan

Bij een quick scan wordt uw bedrijfsproces naast de checklist gelegd. Daarbij geven we u advies over de stappen die u moet nemen om probleemloos op te gaan voor het VCA certificaat.

Full scan

Een full scan biedt u, naast alle facetten van een quick scan, ook een kostenanalyse van de maatregelen die wij u aanbevelen. Hierbij wordt rekening gehouden met directe en indirecte kosten van de maatregelen zodat u precies weet waar u aan toe bent. Samen met u kunnen wij een traject uitzetten om te komen tot het uiteindelijke doel: certificering.

Projectbasis / detachering

Bureau TOG biedt u ook de mogelijkheid om op detacheringsbasis een van onze medewerkers in te huren. Dat kan zijn voor de implementatie van een VCA systeem maar ook voor het onderhoud en de bewaking van een reeds ingevoerd VCA systeem. Het inhuren van onze medewerkers is niet aan een maximum- of minimum periode gebonden. We spreken samen een uurtarief af en u geeft aan wanneer onze mensen u bij dienen te staan.

Download

VCA