OHSAS 18001; de norm voor arbeidsveiligheid

Occupatonal Health and Safety Asessment Series, kortweg OHSAS is de norm voor arbeidsveiligheid. De norm lijkt qua structuur op de bekende ISO 9001 en ISO 14001 norm en omvat veel van de criteria die we terugvinden in de VCA checklist. Een ideale combinatie om op basis van normeringen te voldoen aan wet en regelgeving vanuit de Arbowet.

Waarom OHSAS 18001?

OHSAS legt, evenals elke andere norm, een basis voor een continu verbeterproces. Een optimale borging dus om de zekerheid te hebben dat uw bedrijf aan de wet- en regelgeving blijft voldoen. Een goed geïmplementeerde OHSAS 18001 norm in uw onderneming zorgt ervoor dat arbeidsrisico’s aantoonbaar worden beperkt of weggenomen. Met de normering kunt u zich verzekeren dat uw beleid op gebied van arbeidsomstandigheden wordt nageleefd. De norm is een basis voor een betere onderlinge communicatie en het verhogen van het bewustzijn bij uw medewerkers.

Onze mogelijkheden

Bureau TOG kan u helpen bij het implementeren/behalen van een OHSAS 18001 certificaat. Dit doen we door de norm met u door te nemen en ons zo een beeld te vormen van wat er in uw onderneming nog moet gebeuren om aan de normering te voldoen. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Quick scan

Bij een quick scan wordt uw bedrijfsproces naast de norm gelegd. Daarbij geven we u advies over de stappen die u moet nemen om probleemloos op te gaan voor de OHSAS 18001 norm.

Full scan

Een full scan biedt u, naast alle facetten van een quick scan, ook een kostenanalyse van de maatregelen die wij u aanbevelen. Hierbij wordt rekening gehouden met directe en indirecte kosten van de maatregelen zodat u precies weet waar u aan toe bent. Samen met u kunnen wij een traject uitzetten om te komen tot het uiteindelijke doel: certificering.

Projectbasis / detachering

Bureau TOG biedt u ook de mogelijkheid om op detacheringsbasis een van onze medewerkers in te huren. Dat kan zijn voor de implementatie van een OHSAS 18001 norm, maar ook voor het onderhoud en de bewaking van een reeds ingevoerde normering. Het inhuren van onze medewerkers is niet aan een minimum- of maximum periode gebonden. We spreken samen een uurtarief af en u geeft aan wanneer onze mensen u bij dienen te staan.

Download

OHSAS 18001